lunes, 1 de diciembre de 2014

BORODBUDUR

Cerca de Yogyakarta se encuentra una fascinante estupa budista llamada BORODBUDUR, considerada el monumento budista mas grande del Mundo. Este santuario fue construido entre los años 750 y 850 y es un lugar de peregrinaje para los budistas.
El monumento es enorme, y consta de seis plataformas cuadradas y tres mas circulares en la cúspide, además de tener la friolera de 504 estatuas de Buda y mas de 2600 paneles en relieve que decoran todo el monumento.
Se supone que sobre el siglo XIV fue abandonado cuando los isleños se fueron poco a poco convirtiendo al Islam y abandonando el budismo e hinduismo reinante hasta entonces en la isla de Java.

                                                                                                       photo by Laure
Indonesia is another religous mix, similar to Malaysia. Since centuries the old animistic faith and ancestor worship, co-existed alongside Christianism, Islam and Hinduism. Also Buddhism is and was always present in Indonesia. Close to Yogyakarta we visited world's largest Buddhist temple- Borobudur. It was built from the 9th century. The temple was hidden for centuries in the deep jungle and coverde by volcanic ashes. It got rediscovered in the beginning of the 19th century.
It is now one of the most visited places in Indonesia... and also impressive. On the six square and three cirular platforms 504 Buddha stautes are placed. 72 stupas on the top platform hide Buddha statues inside.

Indonezja to kolejny kraj stanowiący religijną mieszankę wszystkich możliwych religii. Od stuleci współegzystowały tu Islam, Chrześcijaństwo, Hinduizm i Buddyzm często uprawiane nawspół z tradycyjnymi wyznaniami animistycznymi oraz kultem przodków.
Niedaleko miasta Yogyakarta znajduje się największa na śwecie świątynia buddyjska- Borobudur. Wybudowana w 9-tym stuleciu, przez wiele lat pozostawała w ukryciu, w dżungli, pokryta warstwą wulkanicznych popiołów. Odkryto ją na nowo na początku 19-tego wieku. 
Dziś to chyba najczęściej odwiedzane miejsce w Indonezji- łatwo zrozumieć dlaczego. Borobudur to miejsce piękna, skrywające mnóstwo niespodzianek. Świątynia składa się z kilku pięter ozdobionych w sumie 504 posągami Buddy. Warto też zajrzeć wewnątrz 72 kamiennych stup- tam też od stuleci medytują kamienne posągi Buddy.

No hay comentarios:

Publicar un comentario