lunes, 12 de septiembre de 2016

SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE PANAMÁ.

Durante nuestro trayecto desde David a Panamá junto a Amilcar y Nellys, ellos tuvieron la idea de llevarnos a ver unas ruinas arqueológicas, el Complejo Funerario El Caño, en la zona de Coclé. Aquí pudimos ver restos humanos y varios vestigios de lo que antaño fue un lugar de enterramientos precolombinos, los restos arqueológicos mas importantes de Panamá en lo relacionado a enterramientos. Se supone que aquí era enterrados a difuntos de alto rango junto a hermosas pertenencias de oro, cobre, huesos o rocas , junto a ellos había otros difuntos, de los cuales se desconoce si eran sacrificios o que de que índole se trataría.
En general fue una curiosa visita , donde aprender un poco mas de la historia de Panamá.
Por otro lado estando ya en la capital, en Ciudad de Panamá, nos dirigimos al enclave de lo que fue en antaño la ciudad, hoy conocida como Panamá Vieja.
Aquí se conservan las ruinas de lo que fue el primer enclave de esta ciudad fundada en 1519 y que fue destruida en un ataque pirata del inglés Henry Morgan en 1670. En 1671 se traslado la ubicación de la ciudad unos kilómetros al norte, donde se ubica actualmente le Casco Viejo de la Ciudad de Panamá
Cabe destacar que este asentamiento fue le primero por parte de la colonización de este continente en la costa del Océano Pacífico.

EL CAÑO

PANAMÁ VIEJOEl Caño is one of the most important archeological sites of Panama. We have visited it together with Nellys and Amilcar on our way to the capital.
The first discoveries on the site were made already in 1925, but the formal investigations started in the early 1970s. The american archeologists found some interesting written accounts from the time of the spanish Conquista, that stated that the region was known for amazing gold work, that the elites of the society wore during the battles. The indigenous people were also telling storie about ceremonial burial sites along the river. Apparently, the spanish Conquistadors discovered one of the graves and looted crazy amounts of gold.
Unfortunately, in the excavation works in the 1970s only graves of 16 persons have been found on the site.
In 2005 the site has undergone new, technical tests that was supposed to determine, wheter there are other burial sites in the ground. The gologistas found several circular magnetic anomalies approximately 80 Meters in diameter. With the contributions from the Government of Panama and Natioonal Geographic the excavation restarted in 2011. Until now, the biggest discovery has been the  body of a warrior chief adorned in gold artifacts laying atop 25 other bodies. 
The pre-Columbian site of El Caño is dated at about 700-1000 AD***
The site is rather small and looks forgotten and the museum building was unfortunately closed, but the 16 bodies that can be seen are actually very well preserved. Also, the monoliths that still stand in a circle, parts of the ancient road and some small details of sculptures on stone make the place special. 

The other important archaeological site of Panama are the ruins of the old capital. The city was originally located a few kilometers east from the actual location.
The ruins are remains of the settlement founded here by the Spanish Pedro Arias Dávila on August 15, 1519. Shortly after beeing promoted to the status of a city it became a starting point for expeditions to Peru. From here all the gold and silver robbed around America was shipped to Spain. 
The city grew quickly which made it object for attacks from pirates and local, indigenous people. Also, fires and earthquackes didn´t spare it.
In 1670 the city was attacked by Captain Morgan and as a result of the explosion in  the gunpowder magazines, it has been destroyed by a huge fire. After that, Panama city was moved to another location a few km further and the original site has been abandoned.***
There aren´t many remains left on the site. Most of it are really nothing more than a bunch of stones, despite that the entrance fee costas 12 USD for the foreigners which we found exaggerated. But some of the buildings can be seen from the outside:)

W drodze do stolicy wraz z Amilcarem i Nellys odwiedziliśmy stanowisko archeologiczne w El Caño.
Pierwszych odkryć dokonano tutaj już w 1925 roku, ale oficjalne prace zaczęły się dopiero na początku lat siedemdziesiątych. Impulsem dla wykopalisk stały się pisane źródła z czasów hiszpańskiej konkwisty, w których wspominało się o niesamowite dzieła złotników, które zdobiły piersi wysoko postawionych wojowników oraz elit tutejszych mieszkańców. Podobno konkwistadorom udało się nawet odnaleźć jeden z grobów i ograbić go z pokaźnej ilości złota.
Mimo, że rozbudziło to fantazję archeologów, w czasie pierwszysch prac znaleziono tu zaledwie miejsce pochówku 16 osób- które można dziś zobaczyć w oryginalnej postaci, w miejscu odkrycia.
W 2005 przeprowadzono nowe testy geologiczne przy pomocy zaawansowanej technologii, podczas których odkryto podziemny okrąg, wskazujący na istnienie miejsc pochówku.W 2011 roku dzięki środkom finansowym pochodzącym od Rządu Panamy oraz magazynu National Gegraphic dokonano ważnych odkryć- najsłynniejszym z nich był grób ważnego wojownika ułożonego na kopcu utworzonym z ciał 25 osób. Grób pełen był bogoato zdobionych złotych przedmiotów.
W chwili obecnej w El Caño nadal toczą się prace wykopaliskowe. Muzeum jest niestety zamknięte, a cały teren wykopalisk wydaje się raczej opuszczony i zapomniany, jednak spacer po całym terenie jest ineteresujacy. Monolity ustawione są w okręgu, który karze się domyślać, jak to miejsce wyglądało kiedyś. Widać pozostałości kamiennej drogi a w wielu miejscach leżą kamienie na których widać kawałki dawnych zdobień. 
Wizyta okazała się naprawdę ciekawa, także dzięki naszemu przewodnikowi- na codzien wykopaliskami opiekują się okoliczni mieszkańcy- a za oprowadzanie i wstęp płaci się "co łaska".

W samej stolicy obejrzeć można ruiny oryginalej osady Panama, powstałej w 1519 roku. Dwa lata później osada ta zyskała prawa miejskie- co pomogło w szybkim rozwoju miasta. Stąd wyruszały wyprawy na konkwistę Peru, stąd również wysyłano do Hiszpanii złoto i inne zrabowane w Ameryce dobra.
W 1670 roku miasto zostało zaatakowane przez Kapitana Morgana. Wysadzona w powietrze artyleria sprowokowała olbrzymi pożar, który doszczętnie zniszczył miasto. Panama po tych wydarzeniach została przenieniona na nową lokalizację, kilka kilomometrow dalej, a ruiny oryginalnej osady zostały zapomniane.
Dziś większość ruin to po po prostu pozostałości kamiennych ścian i kilka większych budynków, w tym wieża kościelna. Biorąc to pod uwagę, cena wstępu- 12 USD- szokuje....

No hay comentarios:

Publicar un comentario